date: 20.04.2024 current local time in Toruń:
  
Opinion research
How many times have you visited Toruń?
i
Advertising on our web sites:
www.visittorun.pl | www.visitgdansk.pl | www.turystyka.torun.pl
 
You can advertise on these sites in four ways: / Oferujemy cztery miejsca do zamieszczania reklam:

1) Buying rotating banner: / Baner rotujący:
 
- Dimensions and formats: the banner format of 542 pixels (width) by 250 (height) and can be implemented in any fixed format or animated (gif, jpg, png, swf, etc.), but the effects present can’t be larger than those indicated. 250 kb max, 1 active link for the banner.
- How to purchase: Package monthly on all the site sections.
 
- Rozmiar i format: baner o wymiarch 542 piksele (szerokość) na 250 (wysokość); może być to format statycznej kompozycji lub animacja (gif, jpg, png, swf i in.) jednak nie więcej niż 250 kb. Położenie w centralnym miejscu portalu, na wszystkich jego podstronach. Dodatkowo możliwość linkowania do dowolnej strony w sieci.
- Czas trwania kampanii: miesiąc lub wielokrotność. 
i
 
 
2) Buying fixed button: / Przycisk stały:
- Dimensions and formats: The button has a maximum size of 96 pixels (width) by 46 (height) and can be implemented in any fixed format or animated (gif, jpg, png, swf, etc.), but the effects present can’t be larger than those indicated. 25kb max, 1 active link for the banner.
- How to purchase: You can buy a fixed button on a monthly basis on all the site sections. You can buy more than one button.
 
-  Rozmiar i format: przycisk o wymiarach 96 pikseli (szerokość) na 46 pikseli (wysokość); może być to format statycznej kompozycji lub animacja (gif, jpg, png, swf i in.) jednak nie więcej niż 25 kb. Położenie w bardzo widocznym miejscu portalu, tuż nad banerami menu, na wszystkich podstronach portalu. Dodatkowo możliwość  linkowania do dowolnej strony w sieci. 
- Czas trwania kampanii: miesiąc lub wielokrotność. Mozliwość wykupu więcej niż jednego przycisku.
i
 
 
3) Buying fixed button: / Przycisk stały:
- Dimensions and formats: The button has a maximum size of 194 pixels (width) by 117 (height) and can be implemented in any fixed format or animated (gif, jpg, png, swf, etc.), but the effects present can’t be larger than those indicated. 75kb max, 1 active link for the banner.
- How to purchase: You can buy a fixed button on a monthly basis on all the site sections. You can buy more than one button.
 
-  Rozmiar i format: przycisk o wymiarach 194 piksele (szerokość) na 117 pikseli (wysokość); może być to format statycznej kompozycji lub animacja (gif, jpg, png, swf i in.) jednak nie więcej niż 75 kb. Położenie w bardzo widocznym miejscu portalu, w kolumnie banerów menu, na wszystkich podstronach portalu. Dodatkowo możliwość linkowania do dowolnej strony w sieci. 
- Czas trwania kampanii: miesiąc lub wielokrotność. Możliwość wykupu więcej niż jednego przycisku.
i
 
 
4) Buying sponsored links in the sections:
/ Link sponsorowany w działach
 
Prices: / Cennik:
ask here / zapytaj tutaj
Curent local weather in Toruń
lekki deszcztemp. 7.3° C
All rights reserved Toruń 2005-2009 About us CenterMedia